hrvatska kvaliteta

HGK potvrdio „Hrvatsku kvalitetu“ Max & Moris usluga

Naziv projekta: „Znakovi kvalitete za uslugu tvrtke Max & Moris d.o.o.“, referentne oznake: KK.03.2.1.11.0098 Naziv korisnika: Max & Moris d.o.o.  Kratki opis projekta: Glavna aktivnost ovoga projektnog prijedloga je uvođenje “Znaka kvalitete” za uslugu Završna obrada materijala za proizvodnju namještaja kako bi se dodatno poboljšala konkurentnost na već postojećem tržištu i proširilo tržište na zemlje EU. Projektom će se uvesti znak kvalitete „Hrvatska kvaliteta“ za uslugu tvrtke kojim će se povećati konkurentnost te prepoznatljivosti usluge na tržištu. Ciljevi i očekivani rezultati projekta: [...]

Read more...