PROGRAMSKI PAKET CORPUS

Kako koristiti dostupne datoteke i poslati narudžbu?

Programski paket CORPUS ne uključuje sam program već samo datoteku koju dotični program koristi prilikom izrade ponuda, nacrta, narudžbi i sl.
Datoteku iz programskog paketa CORPUS dovoljno je poslati emailom ili osobno predati u prodajnom centru i vaša narudžba je zaprimljena.

Upute za slanje narudžbi za rezanje i lijepljenje

Tehnički preduvjeti:

  • Verzija Corpusa treba imati mogućnost kreiranja nar file-a (Spremanje narudžbe) kao i mogućnost Exporta preko Exportform-e, radi kontrole podataka prije slanja.
  • Trebaju biti postavljeni Max & Moris materijali i trake.
  • U projektu trebaju biti pridruženi Max & Moris materijali i trake.
  • Materijale i trake je potrebno redovito ažurirati preuzimanjem nove datoteke s Max & Moris web stranice.
  • Preuzeti template-ove za kontrolu postavki.

Pravila:
VENA: Kod ploča s venom dimenzija dužina ujedno označava venu
MJERE: Mjere dasaka moraju biti konačne (gotove mjere, ne umanjivati za debljinu traka u slučaju da Max & Moris vrši uslugu lijepljenja)
DUPLE PLOČE: Trebaju biti izrađene preko sljedeće putanje:
Proizvodnja / Lijepljenje / Proizvedi debljinu /
Obavezno u Primjedba upisati DUPLI SPOJ 01. (potrebno je za svaki spoj staviti novu oznaku DUPLI SPOJ 02, DUPLI SPOJ 03…)

U slučaju nejasnoća, problema, upita kontaktiratje osobu zaduženu za Corpus:
Boško Pleština, tehnička priprema, +385 99 364 9016, bosko.plestina@max-moris.hr

DEKORI ZA KORISNIKE CORPUSA (.zip ili .rar)

Dekori za korisnike Corpusa, Komprimirana arhiva (.zip ili .rar) dokument, veličina datoteke 73.4 MB
Datum dokumenta: 3/6/2024

Kontakt email adresa za tehničku podršku i dostavu datoteka:
krojne.liste@max-moris.hr

TRAKE ZA KORISNIKE CORPUSA (.zip)

Trake za korisnike Corpusa, (.zip) dokument, veličina datoteke 136.2 KB
Datum dokumenta: 3/6/2024

Kontakt email adresa za tehničku podršku i dostavu datoteka:
krojne.liste@max-moris.hr

OBNOVA CIJENA (.csv)

Obnova cijena (.csv) dokument, veličina datoteke 58.3 KB
Datum dokumenta: 18/12/2023

Kontakt email adresa za tehničku podršku i dostavu datoteka:
krojne.liste@max-moris.hr

UPUTE ZA KORIŠTENJE (.zip)

Upute za korištenje Corpusa, Komprimirana arhiva (.zip) dokument, veličina datoteke 884.64 KB
Datum dokumenta: 3/6/2024

Sadržaj arhive:
Upute za dekore (.docx)
Upute za trake (.docx)
Upute za obnovu cijena ploča i traka (.docx)

Kontakt email adresa za tehničku podršku i dostavu datoteka:
krojne.liste@max-moris.hr