PROGRAMSKI PAKET CORPUS

Kako koristiti dostupne datoteke?

Programski paket CORPUS ne uključuje sam program već samo datoteku koju dotični program koristi prilikom izrade ponuda, nacrta, narudžbi i sl.
Datoteku iz programskog paketa CORPUS dovoljno je poslati emailom ili osobno predati u prodajnom centru i vaša narudžba je zaprimljena.

DEKORI ZA KORISNIKE CORPUSA (.zip ili .rar)

Dekori za korisnike Corpusa, Komprimirana arhiva (.zip ili .rar) dokument, veličina datoteke 73.4 MB
Datum dokumenta: 16/01/2023

Kontakt email adresa za tehničku podršku i dostavu datoteka:
krojne.liste@max-moris.hr

TRAKE ZA KORISNIKE CORPUSA (.zip)

Trake za korisnike Corpusa, (.zip) dokument, veličina datoteke 136.2 KB
Datum dokumenta: 16/01/2023

Kontakt email adresa za tehničku podršku i dostavu datoteka:
krojne.liste@max-moris.hr

OBNOVA CIJENA (.csv)

Obnova cijena (.csv) dokument, veličina datoteke 58.3 KB
Datum dokumenta: 16/01/2023

Kontakt email adresa za tehničku podršku i dostavu datoteka:
krojne.liste@max-moris.hr

UPUTE ZA KORIŠTENJE (.zip)

Upute za korištenje Corpusa, Komprimirana arhiva (.zip) dokument, veličina datoteke 884.64 KB
Sadržaj arhive:
Upute za dekore (.docx)
Upute za trake (.docx)
Upute za obnovu cijena ploča i traka (.docx)

Kontakt email adresa za tehničku podršku i dostavu datoteka:
krojne.liste@max-moris.hr