Posebna ponuda br. 23 (Listopad 2019. – Studeni 2019.)