Opće informacije

OPĆE INFORMACIJE

OIB

45411389236

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

27.09.1996.

MBS

060018902

MATIČNI BROJ

03616258

BANKA

Privredna Banka Zagreb d.d.

BROJ RAČUNA

HR53 2340 0091 1002 2662 5

TEMELJNI KAPITAL

500.000,00 kn

DIREKTOR

Max Parmač