Digitalnom transformacijom do veće konkurentnosti poduzeća Max & Moris d.o.o.

01 Hr
Hr Financira Europska Unija Rgb Pos
Logo Test

Naziv projekta: Digitalnom transformacijom do veće konkurentnosti poduzeća Max & Moris d.o.o.

Korisnik: Max & Moris d.o.o.

Referentna oznaka projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0323   

Poziv: Bespovratne potpore za digitalizaciju (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2. R3-I3.01)

 

OPIS PROJEKTA

Svrha projekta je optimizacija i povezivanje poslovnih procesa u jedinstveni informacijski sustav radi povećanja konkurentske prednosti tvrtke na zahtjevnom domaćem i inozemnom tržištu namještaja.

Projektom se u poslovanje uvodi informacijski sustava za unapređenje poslovnih procesa i sustav za upravljanje dokumentima, nabavlja suvremena informacijsko komunikacijska oprema za primjenu softverskih rješenja i povećavaju vještine djelatnika za primjenu digitalnih alata u poslovanju.

Provedba projekta obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. Izrada Plana digitalne transformacije poduzeća
 2. Implementacija sustava za upravljanje resursima
 3. Implementacija sustava za upravljanje dokumentima
 4. Nabava IT opreme
 5. Edukacija djelatnika za primjenu informacijskih sustava
 6. Informiranje i vidljivost projekta
 7. Upravljanje projektom

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA

Ciljevi projekta su optimizacija i digitalizacija poslovnih procesa implementacijom ERP sustava za upravljanje resursima poduzeća, unapređenje upravljanja poslovnim procesima uvođenjem sustava za upravljanje dokumentima, te izgradnja digitalnih kapaciteta zaposlenika.

Provedbom planiranih aktivnosti ostvaruju se sljedeći rezultati:

 • digitalna transformacija poduzeća• integracija i automatizacija poslovnih procesa te poboljšana učinkovitost upravljanja resursima poduzeća
 • integracija i automatizacija poslovnih procesa upravljanja dokumentacijom
 • hardverski preduvjeti za primjenu sustava za upravljanje resursima poduzeća nabavom serverskog računala, jedne  Microsoft SQL server 2019 + 1 CAL licencije i 39 Microsoft SQL server 2019 CAL licencija• povećani kapaciteti zaposlenika za primjenu novih informacijsko komunikacijskih tehnologija
 • povećana svjesnost javnosti o unaprijeđenim digitalnim kapacitetima poduzeća i stečenim stručnim znanjima u vođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU.

Optimizacija i automatizacija poslovnih procesa primjenom digitalnih alata omogućit će praćenje poslovnih procesa u realnom vremenu i poboljšanje koordinacije rada djelatnika u poslovnim jedinicama. Uvođenje informacijskog sustava unaprijedit će analizu tržišta i potreba potencijalnih kupaca, planiranje proizvodnog programa i procesa proizvodnje, planiranje poslovnih politika, te poboljšati prodaja proizvoda i usluga. Modernizacija poslovnih procesa omogućit će proširenje asortimana proizvoda razvojem individualiziranih programa za poduzeća i građane. Stvaranje dodatne vrijednost kupcima će generirati novu potražnju i povećati konkurentnosti tvrtke na domaćem i inozemnom tržištu.

Poticajno digitalno okruženje omogućit će djelatnicima kontinuirano učenje i stvaranje inovativnih proizvoda i usluga, a integracija digitalnih alata u svakodnevni rad pozicionirat će prijavitelja kao poduzeće koje potiče kulturu inovacija i kontinuiranog poboljšanja poslovnih modela.

Ulaganjem EU sredstava poduzeće će modernizirati poslovanje, unaprijediti stručne kapacitete za bolje pozicioniranje na tržištu, povećati prihod od prodaje i prihod od izvoza, te broj zaposlenih za šest novih djelatnika.

Iskustvo u provedbi projekta će se primijeniti u novim projektima uvođenja suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija u poslovanje tvrtke.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA EU

Ukupna vrijednost projekta: 164.333,56 EUR

Prihvatljivi troškovi: 131.466,85 EUR

Iznos sufinanciranja EU: 78.880,11 EUR   

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi u razdoblju od 10. studenog 2022. godine do 10. ožujka 2023. godine.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA

Realizacija projekta traje šesnaest mjeseci.

KONTAKT OSOBA

Tomislav Udiljak, tehnički direktor    

e-mail: cnc@max-moris.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti  Republike Hrvatske 2021. – 2026.

EU POVEZNICE

Portal Nacionalni plan oporavka i otpornosti:

https://fondovieu.gov.hr

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Max & Moris d.o.o.

Share this post