Posebna ponuda br. 29 (Listopad 2020. – Studeni 2020.)