Posebna ponuda br. 17 (Listopad 2018. – Studeni 2018.)