Pravila nagradnog natjecanja ‘Klizni sustav za potpuniji dom’

PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA „KLIZNI SUSTAV ZA POTPUNIJI DOM“

Članak 1: ORGANIZATOR
Natjecanje „klizni sustav za potpuniji dom“ raspisuje: Max & Moris d.o.o. (OIB: 45411389236 ), Put Sv.Ižidora 10, 21000 Split (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natjecanja.

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NATJECANJA
Nagradno natjecanje se provodi u svrhu promocije i unapređivanja prodajeMax & Moris proizvoda. Nagradno natjecanje počinje 13.02.2019. od 08:00h i traje do 14.02.2019. do 23:59h, a odnosi se na područje Republike Hrvatske. Pravila nagradnog natjecanja biti će objavljena na web stranici http://www.max-moris.hr (u daljnjem tekstu stranica).

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE
Nagradno natjecanje se organizira i provodi na Internetu, na Facebook društvenoj mreži – službenoj straniciMax & Moris d.o.o.

Članak 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Fond nagrada sastoji se od nagrada:
1x Okov za klizne stjenke – Barn door (veliko kolo) tržišne vrijednosti 1.778,29kn (drveni dekor nije uključen u nagradu)

Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natjecanju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su građani Republike Hrvatske i fanovi službene Facebook straniceMax & Moris. U nagradnom natjecanju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora, i ostalih poduzeća uključenih u nagradno natjecanje, kao ni njihovi rođaci.
Organizator natjecanja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natjecanja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete, a koja šteta bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima. Prijavom na natjecanje sudionici potvrđuju da su upoznati sa pravilima nagradnog natjecanja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 6: NAČIN SUDJELOVANJA I OPIS NATJECANJA
U nagradnom natjecanju mogu sudjelovati svi fanovi Max & Moris Facebook stranice. Da bi sudjelovala u natjecanju osoba mora biti fan Facebook straniceMax & Moris https://www.facebook.com/Max.and.Moris/ te odgovoriti na pitanje „Zašto baš vi trebate ovaj klizni sustav te kako bi vam on upotpunio vaš interijer“ u komentaru (pisanu objavu) objave istog.
Nagrađuje se 1 sudionik s najzanimljivijim komentarom.
Za sudjelovanje u nagradnom natjecanju potrebno je: u periodu od 13.02.2019. u 08:00h do 14.02.2019. u 23:59h (za vrijeme trajanjaMax & Moris kućnog sajma) u komentaru objave nagradnog natjecanja staviti odgovor u pisanom obliku na pitanje: „Zašto baš vi trebate ovaj klizni sustav te kako bi vam on upotpunio vaš interijer“.
Svaki sudionik u nagradnom natjecanju može sudjelovati samo jednom.
Stavljanjem komentara na objavu sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila.
Pobjednika natjecanja bira žiri u sastavu tri člana iz Max & Moris-a.
Pobjednik natjecanja se nagrađuje s 1x Okov za klizne stjenke – Barn door (veliko kolo).

Članak 7: PRAVILA FACEBOOK STRANICE
Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natjecanjem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natjecanja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJECANJU
Sudionici u ovom nagradnom natjecanju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.
Svi sudionici ulaskom u nagradno natjecanje potvrđuju da su suglasni s ovim Pravilima.

Članak 9: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Sudionici u nagradnom natjecanju sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju tvrtku Max & Moris d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natjecanja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti. Max & Moris d.o.o. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnom natjecanju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 10: OBJAVA POBJEDNIKA
Ime dobitnika nagrade iz nagradnog natjecanja objavit će se na Facebook stranici Max & Moris d.o.o. 18.02.2019. u 12:00 sati.

Članak 11: PREUZIMANJE NAGRADE IZ NAGRADNOG NATJECANJA
1) Nagradu iz nagradnog natjecanja dobitnik preuzima u poslovnom prostoru Organizatora u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ukoliko dobitnik nagrade iz nekog razloga (npr. ne živi u Splitu) ne može doći do poslovnog prostora Organizatora ista će mu se poslati poštom o trošku Organizatora.
2) Ako dobitnik nagrade ne podigne u roku iz prethodnog stavka ovoga članka svoju nagradu, Organizator ih je dužan ponovno u roku od osam dana obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.
3) Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 2. ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.
4) U slučaju da u vrijeme trajanja nagradnog natjecanja nema prijavljenih sudionika isto se produžuje.

Članak 12: POGREŠKE I NEREGULARNOSTI
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natjecanju. U slučaju da Organizator ocijeni i dokaže da sudionik nije poštovao pravila nagradnog natjecanja ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.

Članak 13: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natjecanju, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 14: POREZI
Pobjednik natjecanja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 15: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natjecanja nadležan je Sud u Splitu.

Članak 16: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJECANJA
Nagradno natjecanje može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

Share this post