hrvatska kvaliteta

Upravljanje proizvodnim procesima u realnom vremenu

01 Hr
02 Eu
04 Eu
03 Eu

Naziv projekta: Upravljanje proizvodnim procesima u realnom vremenu

Korisnik: Max & Moris d.o.o. 

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0826

Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

OPIS PROJEKTA

Svrha projekta je unaprjeđenje procesa proizvodnje namještaja i obrade pločastih materijala radi generiranja nove potražnje i povećanja konkurentnosti tvrtke na zahtjevnom tržištu namještaja.

Projektom se razvija i u poslovanje uvodi softver za upravljanje proizvodnjom u pogonu i softver za praćenje proizvodnje i kontrolu kvalitete te nabavlja suvremena informacijsko komunikacijska oprema za primjenu aplikacija.

Provedba projekta obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1. Izrada softverskog rješenja za upravljanje proizvodnim procesima u realnom vremenu

2. Nabava opreme za primjenu softverskog rješenja 

3. Upravljanje projektom

4. Promidžba i vidljivost

Implementacijom softverskih rješenja i suvremene informacijsko komunikacijske tehnologije omogućuje se razvoj tvrtke, unapređenje poslovanja, povećanje produktivnosti rada, stvaranje dodane vrijednosti proizvoda i generiranje nove potražnje na domaćem i inozemnom tržištu.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA

Ciljevi projekta su optimizacija proizvodnje implementacijom softvera za praćenje proizvodnje u realnom vremenu i unapređenje upravljanja poslovnim procesima integracijom softvera za praćenje proizvodnje u informacijski sustav tvrtke.

Provedbom planiranih aktivnosti ostvaruju se sljedeći rezultati:

• integrirani i optimizirani poslovni procesi proizvodnje, prodaje, logistike i upravljanja resursima i rizicima poslovanja

• povećan kapacitet djelatnika za primjenu suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija 

• unaprijeđena informacijsko komunikacijska tehnologija nabavom servera s 20 SQL CAL licenci, 

10 stolnih računala i 7 prijenosnih računala s operativnim sustavom Windows 10 Pro.

Uvođenjem centralnog sustava za praćenje proizvodnje i kontrolu kvalitete u realnom vremenu omogućuje se planiranje proizvodnih procesa, kontrola i analiza svih radnih operacija, praćenje statusa radnih naloga, rada zaposlenika, zauzetosti strojeva, utroška materijala, vremena izrade i drugih činitelja proizvodnje. Izvještajni dio softvera osigurava rukovodstvu i voditeljima poslovnih jedinica ažurne preglede po svim ključnim parametrima proizvodnje, čime će unaprijediti planiranje i upravljanje ljudskim resursima, imovinom tvrtke i rizicima poslovanja, te procesima logistike i prodaje. Integracijom softvera s postojećim ERP sustavom i programima za projektiranje i konstruiranje namještaja osigurat će sinkroniziranost podataka i rada svih poslovnih jedinica, povećati produktivnost rada, skratiti rokovi isporuke proizvoda i povećati zadovoljstvo kupaca.

Ulaganjem EU sredstava poduzeće će modernizirati poslovanje, unaprijediti stručne kapacitete za bolje pozicioniranje na tržištu, povećati prihod od prodaje i prihod od izvoza, te broj zaposlenih za petnaest novih djelatnika.

Iskustvo u provedbi projekta će se primijeniti u novim projektima uvođenja suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija u poslovanje tvrtke i projektima daljnjeg povećanja efikasnosti poslovanja.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA EU 

Ukupna vrijednost projekta: 1.856.736,95 HRK 

Prihvatljivi troškovi: 1.480.389,56 HRK 

Iznos sufinanciranja EU: 962.253,19 HRK 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt se provodi u razdoblju od 21. listopada 2019. godine do 21. travnja 2021. godine.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA

Realizacija projekta traje osamnaest mjeseci.

KONTAKT OSOBA

Tomislav Udiljak, tehnički direktor    

e-mail: cnc@max-moris.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

EU POVEZNICE

Europski strukturni i investicijski fondovi:

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Max & Moris d.o.o. 

Share this post