Pravila nagradnog natjecanja ‘Prava talijanska priča i u vašem domu’

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj „PRAVA TALIJANSKA PRIČA I U VAŠEM DOMU“ raspisuje: Max & Moris d.o.o. (OIB: 45411389236 ), Put Sv.Ižidora 10, 21000 Split (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj se provodi u svrhu promocije i unapređivanja prodaje Max & Moris proizvoda. Nagradni natječaj počinje 14.02.2022. od 09:00h i traje do 17.02.2022. do 23:59h, a odnosi se na područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena na web stranici http://www.max-moris.hr (u daljnjem tekstu stranica).

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Nagradni natječaj se organizira i provodi na Internetu, na Facebook društvenoj mreži – službenoj stranici Max & Moris d.o.o.

Članak 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima jednu nagradu, a dodjeljuje se po završetku trajanja nagradnog natječaja. Nagrada je 1x Napa TurboAir TT26 LX/GRX/A/60, tržišne vrijednosti 1.291,67kn.
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) i ostalih poduzeća uključenih u nagradni natječaj.

Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete, a koja šteta bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima. Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati sa pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 6: NAČIN SUDJELOVANJA I OPIS NATJEČAJA

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora https://www.facebook.com/Max.and.Moris/ te odgovoriti na pitanje „Moj najgori kulinarski eksperiment koji zasigurno neću isprobati s novom TurboAir napom je……………..“ u komentaru (pisanu objavu) objave istog.

Nagrađuje se 1 sudionik s najzanimljivijim komentarom.
U obzir će doći svi sudionici do 17.02.2022. do 23:59h.
Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom. Stavljanjem komentara na objavu sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila. Pobjednika natječaja bira žiri u sastavu tri člana iz Max & Moris-a.
Pobjednik natječaja se nagrađuje s 1x Napa TurboAir TT26 LX/GRX/A/60.

Članak 7: PRAVILA FACEBOOK STRANICE

Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici u ovom nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.

Svi sudionici ulaskom u nagradni natječaj potvrđuju da su suglasni s ovim Pravilima.

Članak 9: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

Članak 10: OBJAVA POBJEDNIKA

Ime dobitnika nagrade iz nagradnog natječaja objavit će se na Facebook stranici Max & Moris d.o.o. 19.02.2022. u 12:00 sati.

Članak 11: PREUZIMANJE NAGRADE IZ NAGRADNOG NATJEČAJA

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom ili putem Facebook Messengera. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. U slučaju nejavljanja dobitnika u roku 5 radnih dana od obavijesti o osvajanju nagrade, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, odnosno da je se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati i koristiti u budućim nagradnim natječajima.

Ukoliko dobitnik nagrade iz nekog razloga (npr. ne živi u Splitu) ne može doći do poslovnog prostora Organizatora ista će mu se poslati poštom o trošku Organizatora.

Članak 12: POGREŠKE I NEREGULARNOSTI

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

U slučaju da Organizator ocijeni i dokaže da sudionik nije poštovao pravila nagradnog natječaja ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.

Članak 13: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 14: POREZI

Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 15: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Sud u Splitu.

Članak 16: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

 

Split, 14.02.2022. Max & Moris d.o.o.

Share this post